Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Rasa“  2023 metų veiklos planas

Salantų gimnazijos 2023 metų veiklos planas

Švietimo stebėsenos rodikliai


Salantų gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita

Salantų gimnazijos 2022 metų veiklos planas

Ugdymo plano pakeitimas (1)

Ugdymo plano pakeitimas (2)

Salantų gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas


Įsakymas dėl Kretingorajono Salantų gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo nr. V1-247 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimoĮįsakymas dėl Kretingorajono Salantų gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo nr. V1-247 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo

Salantų gimnazijos 2021 metų veiklos planas

Kretingos rajono Salantų gimnazijos 2021-2025 strateginis planas

Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Rasa"  2021 metų veiklos planas

Įsakymas dėl Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V1-247 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo" pakeitimo

Kretingos rajono Salantų gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas

Salantų gimnazijos 2020 metų veiklos planas

Salantų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Išorės audito ataskaita

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokyklinio etapo olimpiadų ir konkursų organizavimo tvarka