Salantų gimnazijos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas

Kretingos r. Salantų gimnazijos darbuotojų etikos kodekas

Kretingos r. Salantų gimnazijos nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas

 Kretingos rajono Salantų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

 Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Įsakymas Dėl Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymo nr. V1-133 „dėl Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo

Kretingos rajono Salantų gimnazijos darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarka

Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Rasa“ ugdytinių lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarkos aprašas

Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Kretingos rajono Salantų gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Kretingos rajono Salantų gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas

Olimp. konkursų apdovanojimo tvarka

Kretingos r. Salantų gimnazijos mokinių pamokų ugdymo dienų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Priėmimo į Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 

 

Papildoma informacija ruošiama.