Finansinių ataskaitų rinkiniai pagal 2019-12-31 
Finansinių ataskaitų rinkiniai 2016 -2019 metai

Biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio "Rasa" reorganizavimo sąlygų aprašas
Kretingos rajono Salantų gimnazijos nuostatų projektas