Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė atlieka šias funkcijas

Maitinimo organizavimo aprašas

Maitinimo organizavimo aprašo pakeitimas

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo taisyklės