Brangūs Salantų gimnazijos bendruomenės nariai,
nuoširdžiai dėkoju Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate mūsų gimnaziją, skirdami 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio. Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga. Jūsų dėka gimnazija tampa saugesnė, patrauklesnė, labiau atitinkanti mūsų visų lūkesčius.
Gautos paramos lėšos, pasitarus su gimnazijos bendruomene, buvo tikslingai panaudotos gimnazijos ugdymo(si) bazei, estetinei aplinkai turtinti.
Kretingos rajono Salantų gimnazijos paramos lėšų gavimo ir panaudojimo lentelė:

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio Salantų gimnazijai.

Nutarę šią paramą skirti gimnazijai, Jūs galėsite tai padaryti asmeniškai užpildę specialios formos prašymą ir pateikę jį elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Pavadinimas: Kretingos rajono Salantų gimnazija; paramos gavėjo kodas: 290284520.

Prašymus per EDS galėsite pateikti savarankiškai arba atvykę į gimnaziją, kur Jums tikrai padės mūsų vyriausioji buhalterė.

Rekvizitai 1,2 procento paramai skirti:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 290284520.
Paramos gavėjo pavadinimas – Kretingos rajono Salantų gimnazija,
gavimo sąskaitos Nr. LT697300010131117885,
buveinės adresas: Taikos g. 4, Salantai LT-97313. Kretingos r.

Primename, kad šią paramą Jūs galite skirti iki kiekvienų kalendorinių metų gegužės 1 dienos.

Pagarbiai direktorė Aušra Zebitienė.