BIBLIOTEKOS - INFORMACIJOS CENTRO

VIZIJA

 

Gimnazijos biblioteka-informacijos centras

 

 •       yra bendruomenės kultūros židinys;
 •       turi modernią, laiko dvasią ir poreikius atitinkančią aplinką;
 •       įdiegta kompiuterizuota bibliotekos fondo ir lankytojų aptarnavimo programa;
 •       dirba aukštos kvalifikacijos bibliotekininkai;
 •       fondais ir aktyvia veikla padeda ugdymo procesui.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

2021-2025 M.

 

 •      plėtoti bibliotekos kaip informacinio centro veiklą,
 •      inicijuoti bibliotekininkų kompetencijos tobulinimą,
 •      siekti aukštesnio gimnazijos bendruomenės kultūros lygio.

MISIJA

 Gimnazijos biblioteka-informacijos centras:

 •       tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze,
 •       visapusiškai tenkina gimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla aktyviai dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

UŽDAVINIAI

 •       Padėti augančiai kartai integruotis į informacinę visuomenę.
 •       Padėti ugdyti moksleivių asmeninius, komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus.
 •       Skatinti skaitymą, populiarinti gimnazijos bibliotekos fondus ir paslaugas visai gimnazijos bendruomenei.
 •       Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.
 •       Ugdyti moksleivių vidinę kultūrą.