Gegužės 5 dieną Salantų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo jungtinių grupių folklorinis ansamblis dalyvavo Žemaitijos regiono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų festivalyje „Iš močiutės skrynios“, kuris vyko Kretingos r. kultūros centre. Festivalyje skambėjo žemaitiškos dainos, šventišką nuotaiką kūrė bendras trankus šokis. Salantiškių ansamblis festivaliui parengė žemaičių krašto dainą „Gaidielis“. Vaikučius ruošė šių eilučių autorė.

 

Meninio ugdymo mokytoja Vilma Budrienė