Lapkričio 8 dieną Salantų gimnazijos abiturientėms biologijos pamokos vyko Telšių atviros prieigos STEAM centre. Gamtamokslinės laboratorijos metodininkas Juozas Maneikis vadovavo mokinių tiriamajam darbui „Fotosintezė fotoelektrai – kaip „įveiklinti“ augalų pigmentus?“ ir padėjo jį atlikti. Mokiniai išmoko ekstrakcijos, filtravimo, chromatografijos, spektrofotometrijos metodų, kuriuos ir taikė savo darbe.

 

Vakarė Martišiūtė, 4G kl. mokinė