Š.m. spalio 26 d. Salantų gimnazijoje vyko regioninė pradinių klasių mokinių pažintinė konferencija „Švęsdami Lietuvos šimtmetį, pažinkime savąjį kraštą”. Konferencijos tiklsas – švenčiant Lietuvos šimtmetį skatinti mokinius nuo pat mažens domėtis savo krašto istorine praeitimi ir dabartimi, kultūrine aplinka.  Konferencijoje dalyvavo Skuodo rajono Ylakių ir Mosėdžio gimnazijų, Plungės rajono Platelių ir Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijų, Klaipėdos rajono Gargždų „Minijos”, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus ir Marijono Daujoto pagrindinių mokyklų bei Salantų gimnazijos pradinių klasių mokiniai.

Salantiškių konferencija – Lietuvos šimtmečiui_1Salantiškių konferencija – Lietuvos šimtmečiui_2Salantiškių konferencija – Lietuvos šimtmečiui_3Salantiškių konferencija – Lietuvos šimtmečiui_4Salantiškių konferencija – Lietuvos šimtmečiui_5Salantiškių konferencija – Lietuvos šimtmečiui_6Salantiškių konferencija – Lietuvos šimtmečiui_7Salantiškių konferencija – Lietuvos šimtmečiui_8Salantiškių konferencija – Lietuvos šimtmečiui_9

Konferenciją pradėjo Salantų gimnazijos antrokai, vadovaujami mokytojų Jūratės Žiobienės bei Rūtos Zorgevičienės, konferencijos  dalyvius pasveikino Salantų gimnazijos l. e. direktoriaus pareigas Lina Vaitkuvienė.

Mokinių pranešimai buvo labai įdomūs, informatyvūs: salantiškiai supažindino su Salantų atsiradimo ir dabarties istorija, mosėdiškiai pasakojo apie labiausiai turistų lankomą Žemaitijos miestelį Mosėdį,  apie Alsėdžių miestelio kilmę ir dabartį porino alsėdiškiai; susidomėję konferencijos dalyviai klausėsi apie  Platelių ežero paslaptį ir salas,  Latvijos pasienio Gėsalų kalvotą žemę, Kūlupėnų atsiradimo, Gargždų ir Kretingos miestų istorijų. Visiems konferencijos dalyviams ir juos ruošusiems  mokytojams  buvo įteikti Salantų gimnazijos Padėkos raštai ir Salantų regioninio parko direkcijos dovanoti lankstinukai.

 Ši pradinių klasių konferencija padėjo ne tik labiau pažinti savo kraštą, bet ir lavinti mokinių viešojo kalbėjimo įgūdžius, skatino mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą. Konferenciją  organizavo Salantų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkas

 Romualdas Jonauskas ir gimnazijos pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė.

                                                                   

                                                                     Romualdas Jonauskas,

                                                                     pradinių klasių mokytojas