GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2017-2018 m.m.

 

Mokytojo vardas, pavardė

Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai, turimos pareigos

Kontaktai

Valentina Budrienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja metodininkė

Muzika

1Ga kl. auklėtoja

Technologijų, menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros  metodinės grupės pirmininkė

+370 445 58 145

Vladislava Budrienė

Aukštasis

Technologijų mokytoja metodininkė

Technologijos

5b kl. auklėtoja

+370 445 58 145

 

Vilma Preibienė

Aukštasis

Fizika

 

Vidmantas Budrys

Aukštasis

Pradinių klasių mokytojas metodininkas

Pradinis ugdymas

3 kl. auklėtojas

Mokytojų profesinės sąjungos pirmininkas

+370 445 58 145

Rasa Bumblienė

Aukštasis

Biologijos mokytoja metodininkė

Biologija

Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

7a kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Kleopa Janušauskienė

Aukštasis

Geografijos mokytoja metodininkė

Geografija

7b kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Irena Jasienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalba

+370 445 58 145

Romualdas Jonauskas

Aukštasis

Pradinių klasių mokytojas metodininkas

Pradinis ugdymas

1a kl. auklėtojas;

+370 445 58 145

Rimantas Jonušas

Aukštasis

Technologijų, dailės vyresnysis mokytojas

Technologijos

Dailė

+370 445 58 145

Aušra Kundrotienė

Aukštasis

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja

Kūno kultūra

6a kl. auklėtoja;

+370 445 58 145

Nadežda Kvedarienė

Aukštasis

Tikybos vyresnioji mokytoja

Tikyba

3Ga kl. auklėtoja;

+370 445 58 145

Marytė Kvederaitė

Aukštasis

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė

+370 445 58 145

Rima Liekytė

Aukštasis

Istorijos vyr. mokytoja

Istorija;

2Gb klasės auklėtoja

+370 445 58 145

Danguolė Paulikienė

Aukštasis

Vyresnioji socialinė pedagogė

Vyr. socialinė pedagogė;

+370 445 58 145

Virgina Pociuvienė

Aukštasis

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Žmogaus sauga

Rusų kalba;

4Ga kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Jolanta Rapalienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Lietuvių kalba;

8a kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Ramunė Ruginienė

Aukštasis

Socialinė vyr. pedagogė

Šaškių – šachmatų būrelis

+370 445 58 145

Dalija Sabutytė

Aukštasis

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba

Ekonomika

3Gb kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Aina Stonkuvienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

4Gb kl. auklėtoja

lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

Mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė

+370 445 58 145

Justinas Šilgalis

Aukštasis

Informacinių technologijų, matematikos mokytojas

Informacinės technologijos

Matematika

+370 445 58 145

 

Aldona Bieliauskienė

Aukštasis

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė

-

Zita Šverienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

2 kl. mokytoja

+370 445 58 145

Rūta Zorgevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

4a kl. mokytoja

+370 445 58 145

Adelė Žeimytė

Aukštasis

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių kalba

+370 445 58 145

Daiva Žilinskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

1b kl. mokytoja

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

+370 445 58 145

Donata Lubytė

Aukštasis

Šokio bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Šokis

-

Arūnas Skara

Aukštasis

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Kūno kultūra

+370 445 58 145

Jūratė Žiobienė

Aukštasia

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja 

Pradinis ugdymas

3b kl. mokytoja

+370 445 58 145

Diana Alšauskienė

Aukštasis

vyresnioji specialioji pedagogė 

 

Spec. pedagogo užsiėmimai

+370 445 58 145

Aida Leilionienė

 

Aukštasis

matematikos mokytoja

Matematika

+370 445 58 145

Milda Puškorienė

Aukštasis; anglų filologija ir kita užsienio kalba

anglų kalbos mokytoja

Anglų kalba

5b kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Vilma Šetkienė

Aukštasis

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 

Anglų kalba

2G a kl. auklėtoja

 

 

Brigita Snarkevičienė

Aukštasis

Chemijos mokytoja

Chemijos magistro laipsnis

Chemija

-