Atskirų darbuotojų atliekamos funkcijos ir jų pareigybei keliami specialieji reikalavimai:

Klasės auklėtojas

Mokytojas

Mokytojo padėjėjas

Socialinis pedagogas

Specialusis pedagogas

Psichologas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Buhalteris

Raštinės vedėjas

Techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros inžinierius

Pastatų ir statinių ir einamojo remonto darbininkas