Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:

 

  • Gimnazijos taryba
  • Mokytojų taryba
  • Iniacitivių moksleivių klubas (mokinių taryba)
  • Klasės tėvų komitetas
  • Metodinė taryba
  • Metodinės grupės

 

Detaliau apie savivaldos institucijas žiūrėti gimnazijos nuostatuose (V. skyrius).