LINA VAITKUVIENĖ

Gimė1967 m. gegužės 1d. Kretingos raj. Reketės km.
1985 baigė Salantų vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus Valstybinį pedagoginį institutą
1993 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją
Nuo 1987 m. dirba Salantų gimnazijoje lietuvių kalbos mokytoja, nuo 1993 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2001 m. įgijo II-ą vadybinę kategoriją
2007 m - vadydos  eksperto kompetenciją
El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


VILMA GEDVILIENĖ

Gimė 1968m. balandžio 25 d. Plungėje.
1986 m. baigė  Salantų vidurinę mokyklą.
1990 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą (dabar – VPU), kur suteikta vidurinės mokyklos matematikos mokytojos kvalifikacija.
2000 m.  Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos fakultete baigė socialinės pedagogikos ir psichologijos studijų programą ir jai suteiktas socialinių mokslų (socialinės rūpybos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija. 
1990-1995 m. Skuodo rajono Šačių vidurinėje mokykloje dirbo matematikos mokytoja. 
1995-2001 m. Salantų specialiojoje mokykloje internate dirbo globos grupės auklėtoja. 2000m. suteikta vaikų globos įstaigų  vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
1998-2003 m. Salantų vidurinėje mokykloje dirbo matematikos mokytoja. 2000 m. suteikta matematikos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. 
Nuo 2003 m. Salantų gimnazijoje dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 2008 m. suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija.
El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


RIMANTAS KVASAS

Gimė 1963 m. birželio 18 d. Salantuose
1981 m. baigė Salantų vidurinę mokyklą
1983 m. baigė Kauno technikos mokyklą Nr.22 ir įgijo radijo mechaniko specialybę IV kategoriją
1983 m. pradėjo dirbti Klaipėdos radiotechninių patarnavimų įmonėje "Signalas", Salantų tele-radijo taisykloje
1992 UAB "Guoda"
1994 Individuali įmonė

Nuo 2006 dirba Salantų gimnazijoje direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams.
El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.