Specialusis pedagogas:

  • specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių;
  • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • atlieka pedagoginį vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais.

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ DIANA ALŠAUSKIENĖ KONSULTUOJA 104 KABINETE               

2022/2023 m. m.

Savaitės diena

Darbo laikas

Konsultacijos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

  8.00 – 16.00  

    14.24 – 16.00  

11.35 – 12.05

Antradienis

8.00 – 16.00

 12.50 – 16.00

11.35 – 12.05

Trečiadienis

8.00 – 16.00

12.50 – 16.00

12.10 – 12.40

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

12.50 – 16.00

11.35 – 12.05

Penktadienis

8.00 – 13.00

10.35 – 13.00

-

 

El. paštas diana.alsauskiene@salantųgimnazija.lt