PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

ASMENŲ PRAŠYMŲ REGISTRACIJA IMRIS

LAISVŲ VIETŲ SKAIČIUS KRETINGOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

2018 - 2019 M. M. PRIIMAMŲ MOKINIŲ SĄRAŠAI