UTA gimnazijoje koordinatorė – Lina Vaitkuvienė

Metodinė taryba atsakinga už UTA įgyvendinimą gimnazijoje