2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2015 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

2015 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2015 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas


2015 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2015 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 m. III ketvirčio finansinės sumos

2015 m. III ketvirčio finansavimo sumų likučiai

 

2015 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2015 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 m. II ketvirčio finansinės sumos