1995m. lietuvių kalbos mokytojos Linos Donauskienės iniciatyva pradėtas leisti mokyklos laikraštis AVILYS. Pirmieji ranka rašyti numeriai buvo kopijuojami įr sėkmingai platinami. 1997m. mokykla pateikė paraišką ALF konkursui „Pilietinės jaunimo iniciatyvos“. Mokytojų grupė Lina Donauskienė, Marytė Kvederaitė, Genealle Vigginton ir Alfredas Donauskas parašė projektą „Laikraščio, plėtojančio dialogą tarp jaunimo grupių, leidimas“. Gautas finansavimas leido tobulinti laikraščio leidybą. Šiuo metu gimnazijos laikraštį AVILYS leidžia  Žurnalistų būrelis. Laikraštį redaguoja mokytoja Aina Stonkuvienė, maketuoja vyresnių klasių mokiniai.
Nuo 2015 sausio mėn. laikraštis nebeleidžiamas įprastu formatu. Gimnazijos naujienos pateikiamos video laidoje „Avilys".


„Avilys" 2015 m. Gegužė Nr. 6

„Avilys" 2015 m. Balandis Nr. 5

„Avilys" 2015 m. Kovas Nr. 4

„Avilys" 2015 m. Vasaris Nr. 3

„Avilys" 2015 m. Sausis Nr. 2

„Avilys" 2015 m. Sausis Nr. 1


Avilys 2009 m. Spalis Nr.48

Avilys 2009 m. Gruodis Nr.49

Avilys 2010 m. Kovas Nr.50

Avilys 2010 m. Gegužė Nr.51

Avilys 2010 m. Spalis Nr.52

Avilys 2010 m. Gruodis Nr.53

Avilys 2011 m. Kovo Nr.54

Avilys 2011 m. Spalis Nr. 55

Avilys 2011 m. Gruodis Nr. 56

Avilys 2012 m. Balandis Nr. 57

Avilys 2012 m. Lapkritis Nr. 58

Avilys 2013 m. Kovas Nr. 59

Avilys 2014 m. Spalis Nr. 61

Avilys 2014 m. Lapkritis Nr. 62

Avilys 2014 m. Gruodis Nr. 63