Salantų gimnazijos 2019 metų veiklos planas

Salantų gimnazijos 2018 metų veiklos planas

Salantų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

2017 - 2018 ir 2018 - 2019 mokslų metų ugdymo planas

2017–2018 ir 2018–2019 mokslų metų ugdymo plano dalinis pakeitimas

2014-2020 metų strateginis planas

Darbo tvarkos taisyklės

Išorės audito ataskaita

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokyklinio etapo olimpiadų ir konkursų organizavimo tvarka

Kretingos rajono Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema įsakymo Nr. V1-218 

Įsakymas V1-12 dėl Salantų gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo