Salantų gimnazijos 2018 metų veiklos planas

Lankomumo tvarka

Salantų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

2017 - 2018 ir 2018 - 2019 mokslų metų ugdymo planas

2017–2018 ir 2018–2019 mokslų metų ugdymo plano dalinis pakeitimas

2014-2020 metų strateginis planas

Darbo tvarkos taisyklės

Išorės audito ataskaita

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokyklinio etapo olimpiadų ir konkursų organizavimo tvarka