Vykdomi projektai

EU logo Projektas „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“aplinką“
EU logo

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

Vaizdų peržiūra Sveikatiada
GMP GMP
  Vaikų socializacijos programa „Gėrio link"
  Atvirų jaunimo erdvių veiklos programa „Jaunimo būstinė"
   
  Įvykdyti projektai
drasinkime_ateiti Drąsinkime ateitį
  Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas
  Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra
  „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir „Pienas vaikams“
logo „AIKŠTELĖS SU DVIRAČIŲ – RIEDLENČIŲ RAMPOMIS ĮRENGIMAS“
logo Salantų gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas