Vykdomi projektai

sveikatiada Sveikatiada
GMP GMP
  Vaikų socializacijos programa „Gėrio link"
  Atvirų jaunimo erdvių veiklos programa „Jaunimo būstinė"
  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 
   
  Įvykdyti projektai
drasinkime_ateiti Drąsinkime ateitį
  Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas
  Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra
  „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir „Pienas vaikams“
logo „AIKŠTELĖS SU DVIRAČIŲ – RIEDLENČIŲ RAMPOMIS ĮRENGIMAS“
logo Salantų gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas