EU logo
Projekto tikslas
– didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

http://www.vedlys.smm.lt/#apie

Salantų gimnazija, vykdydama projektą, įsigijo gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektus 1–4 kl. ir 5–8 klasėms. Šių klasių gamtos mokytojams yra parengta metodinė medžiaga, rekomendacijos, kaip panaudoti kiekvieną mokymo priemonę ugdymo procese.
Mokymo priemonės sėkmingai naudojamos gamtos ir žmogaus, biologijos, fizikos, chemijos pamokose trumpalaikiams eksperimentams ir gamtos mokslų eksperimentų būrelio ilgalaikiams tyrimams vykdyti, brandos darbams rengti.
Gimnazijoje įgyvendintos gamtos mokslų integruotos veiklos, kuriose buvo panaudotos įsigytos mokymo priemonės:

• Integruota biologijos, chemijos ir fizikos pamoka „Obuolys“ 1Ga klasėje, 2019-11-20.
• Biologija-chemija: pH, temperatūros, CO2 jutiklių naudojimas eksperimentų ir mokinių ilgalaikėje tiriamojoje veikloje: „Aplinkos veiksnių įtaka sėklų dygimui ir augimui nustatymas pagal išsiskyrusių CO2 dujų koncentraciją“ (7-8a,b kl.). „Mielių fermentacijos aktyvumo nustatymas skirtingose mitybinėse terpėse naudojant pH ir temperatūros jutiklius“ (8, 3G kl.). „Katalazės aktyvumo nustatymas skirtinguose augalų ir gyvūnų audiniuose naudojant temperatūros jutiklį“ (8ab, 3G kl.).
• Biologija-chemija: „DNR išskyrimas iš įvairių vaisių“ (8a,b, 2Gb klasėse). Tęstinių juostelių gliukozei, baltymams, vitaminui C nustatyti eksperimentų veikloje (7, 1Gab klasėse).
• Biologija-fizika. „Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui ir kraujospūdžiui“ (7, 1Ga,b klasėse).

Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės.