Idėja įkurti atvirą erdvę gimnazijoje kilo ištyrus mokinių poreikį. Tyrimą atliko gimnazijos Iniciatyvių mokinių klubo nariai (jie yra pagrindiniai programos vykdytojai). Daugelis gimnazijos mokinių į mokyklą yra pavėžėjami, tad po pamokų jiems tenka laukti nustatytais maršrutais vykstančių autobusų. Įkurtoje atviroje erdvėje mokiniai galės saugiai leisti laisvalaikį, tenkinti saviraiškos poreikius.

TIKSLAS – spręsti jaunimo užimtumo problemą stiprinant jaunimo nuostatą būti aktyviu, kūrybingu visuomenės dalyviu.


UŽDAVINIAI:
Pritraukti kuo daugiau mokinių kurti atvirą jaunimo erdvę ir ja naudotis.
Suteikti galimybes jauniems žmonėms aktyviai ir prasmingai leisti laiką įtraukiant juos į kūrybines veiklas.


PROGRAMOS RENGIMO IR VYKDYMO GRUPĖ:
Vilma Gedvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Margytė, 4Ga klasės mokinė
Gabrielė Būtaitė, 4Gb klasės mokinė

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

2015 m. Kretingos rajono savivaldybė programos įgyvendinimui skyrė 450 eurų. Už šias lėšas nupirktas televizorius Samsung.
2015-11-27 vyko viešas atviros erdvės atidarymas. „Jaunimo būstinėje" gimnazistai aktyviai leidžia laisvalaikį: žiūri filmus, rengia karaokė vakarus, arbatos popietes, žaidžia stalo žaidimus, ruošia pamokas, bendrauja su bendraamžiais.

IMKIMKIMK

 
2014 m. Kretingos rajono savivaldybė programos įgyvendinimui skyrė 1500 Lt.
2014 m. spalio mėn. jaunimo būstinė pertvarkoma, siekiant padidinti erdvę.

 

Jaunimo būstinė

 

2013 m. skirta patalpa. Mokiniai ją pritaikė savo poreikiams, buvo patys atsakingi už šios patalpos priežiūrą. Patalpa mokinių mėgstama, lankoma. Joje vyko įvairios mokinių veiklos.

Jaunimo būstinė