TARPTAUTINĖ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA

 

Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo

( FEE - Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginis švietimo fondas (FEE) yra tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, įkurta 1981 metais Jungtinėje Karalystėje. Šiuo metu jau 36 pasaulio valstybių nevyriausybinės organizacijos dalyvauja Aplinkosauginio švietimo fondo veikloje.

Salantų gimnazijai jau venuoliktą kartą įteikta Žalioji vėliava. Žalioji vėliava suteikiama tik vieneriems metams, todėl mokykla, norėdama  ją gauti ir kitais metais, turi tęsti savo pradėtus darbus. Tarptautinė Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, ugdo mokinių kūrybiškumą.

  

Visuomenės informavimas apie GMP

Apie vykdomą gamtosauginę veiklą  mokyklos bendruomenė ir miesto visuomenė informuojama gamtosauginiame stende, Salantų gimnazijos bendruomenės laikraštyje „Avilys“, mokinių asamblėjose,  tėvų susirinkimuose, rajoninėje spaudoje.


 

Gamtosauginis komitetas

Gamtosauginių mokyklų programos (GMP) koordinatorė gimnazijoje biologijos mokytoja Rasa Bumblienė
Nariai: Samanta Gagilaitė, 8b kl., Vidmantė Petrulevičiūtė, 7 kl., Ernesta Brazdeikytė, 7 kl., Gabrielė Urbšaitė 7 kl.
Geografijos mokytoja Kleopa Janušauskienė, dailės ir technologijų mokytojas Rimantas Jonušas, pradinių klasių mokytoja Jūratė Žiobienė, chemijos mokytoja Kristina Vaicekauskienė.

gamtosauginis2019

 


Netradicinė pamoka gamtoje

Paminėjo turizmo dieną

Penktokai ir šeštokai paminėjo rudens lygiadienį

Salantų gimnazijoje paminėta Žemės diena.

Gimnazijoje paminėta Žemės diena

Mokiniai lesina likusius žiemoti paukščius

Bendras šeštokų ir penktokų gerasis darbelis

Salantiškiai gerumo akciją skyrė M. Ivanausko zoologijos sodui paremti

Pradinukai globoja likusius žiemoti paukščius

Salantiškiai susipažino su Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetu

Mokėmės kompostuoti atliekas

Gimnazija paminėjo pasaulinę turizmo dieną

Mokiniai dalyvavo rajoninėje viktorinoje „Gamtos žinovai“

Netradicinės pamokos Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti

Netradicinė pamoka antrokams ir penktokams

Gimnazijoje vyko gamtamokslinė diena

Regioninė gamtamokslinių tiriamūjų darbų konferencija "ŽMOGUS IR GAMTA"

Kovo 20-oji – Pasaulinė Žemės diena

Mokiniai domėjosi tautiniais amatais

8b klasė – konkurso „Grąžinti verta“ nugalėtojai

Kalėdinė gerumo akcija

Sveikatingumo diena

Dovana pradinukams

Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti

Mokiniai domėjosi tautiniais amatais


 Protų mūšis „AIDS: geriau žinoti“

Salantų gimnazijos mokiniai prisijungė prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro organizuotos iniciatyvos Pasaulinei AIDS dienai paminėti ir gruodžio 1 d. mokykloje surengė protų mūšį „AIDS: geriau žinoti“.  Protų mūšyje dalyvavo 5-8 klasių keturios komandos.

Dalyviams pakaitomis su informacija apie AIDS pateiktyse buvo rodoma 10 užduočių. Jos  buvo labai įdomios, reikalavo ir loginio mąstymo, o žinios apie ŽIV ir AIDS – išsamios ir naudingos. Nors kova vyko apylygiai, tačiau nedideliu skirtumu išsiveržė į priekį ir protų mūšį laimėjo 7a ir 7b klasių komanda. Teisingų atsakymų taškus sumavo 3G klasės mokinių komanda. Renginio pabaigoje mandarinais buvo apdovanoti visi dalyvavę protų mūšyje.

Taip pat šią dieną gimnazijos bendruomenė segėjo Europos klubo mokinių padarytus raudonus kaspinus – AIDS simbolius. Renginio pabaigoje gimnazijos kieme iš degančių žvakučių mokiniai sudėjo šį AIDS simbolį – kaspiną. Plakatus renginiui piešė 4G klasės mokinės Gabija Gembutaitė, Eglė Vitkutė, Greta Sakalauskaitė.

Renginį organizavo 8a klasės mokinė Gintarė Žilinskytė bei mokytojos Dalija Sabutytė ir Rasa Bumblienė.

 

                                                                     Biologijos mokytoja Rasa Bumblienė

 


 

PAKUOČIŲ RUŠIAVIMO KONKURSAS

 

Salantų gimnazijos 8b klasės mokiniai su klasės vadove K.Janušauskiene  ir chemijos mokytoja Brigita  Snarkevičiene 2017 spalio 9 – lapkričio 13 dienomis dalyvavo pakuočių rūšiavimo konkurso I-ame etape. Jo metu moksleiviai nešė į taromatus pakuotes ir rinko jų čekius. Lapkričio 13 d. buvo  paskelbti I-ojo etapo laimėtojai. Jie buvo atrinkti pagal vieną kriterijų – grąžintų pakuočių skaičių. 8b klasės mokiniai pateko  į II-ąjį etapą, kurio metu turės sukurti  video apie rūšiavimą.

                                                                        8b klasės vadovė Kleopa Janušauskienė

 


  

PROJEKTAS „ LAIMINGAS VANDUO – LIETUVOS GYVASTIS“

Šiais mokslo metais 5-7 klasių mokiniai įsijungė į „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis “ respublikinį projektą.

Projektas per įvairias pažintines ir kūrybines veiklas ugdys vaikų ir jaunimo pilietiškumą, saviraišką, plės jų kultūrinį akiratį ir ekologinį sąmoningumą, skatins savanorišką veiklą.

Projekto tikslams įgyvendinti pasirinkti Salantų miesto parko tvenkiniai.

Parke yra keletas  nedidelių tvenkinių. Manoma, kad jie buvo iškasti įrengiant parką. 1852 m. sudarytame K.Gorskio Salantų valdos plane du tvenkiniai jau buvo pažymėti. 2012-2013 metais Salantų miesto parkas buvo sutvarkytas ir kartu išvalyti ir pagilinti tvenkiniai, aplink juos nutiesti pėsčiųjų takai. Du  parko šaltiniuoti upokšniai savo vandeniu papildo tvenkinius.

Projektą gimnazijoje koordinuoja mokytojos Rasa Bumblienė ir Kleopa Janušauskienė. 


  

Netradicinės pamokos Salantų miesto parke

6a, 6b, 7a klasių mokiniai spalio mėnesį vieną biologijos pamoką skyrė Salantų miesto parko biologinės įvairovės pažinčiai. Šeštokai susipažino su šalia tvenkinių augančių medžių ir krūmų rūšine įvairove ir iš surinktų šių augalų lapų pristatymui paruošė herbarą. Septintokai šalia tvenkinio iš gamtinių medžiagų sukūrė mozaikas. 

   

Išvyka į Vydmantus

Rugsėjo 15 dieną 8b klasės mokiniai kartu su geografijos mokytoja dalyvavo netradicinėje  pamokoje, kuri vyko Vydmantų gimnazijoje. Ši pamoka viena iš Europos paveldo dienų ,,Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miestų bokštų“ renginių, skirtų archeologo dr. Jono Stankaus 80 metų jubiliejui paminėti. Mokiniai klausėsi ne tik savo klasės mokinių Gretos Venclauskaitės ir Viltės Kniežaitės  pranešimo tema ,,Imbarės piliakalnio praeitis ir dabartis“, bet ir kitų mokinių bei lektorių pranešimų, vyko į ekskursiją.

                                                                           Geografijos mokytoja K. Janušauskienė

   


GAMTOSAUGINĖS MOKYKLŲ PROGRAMOS 2018-2019 M. M. VEIKLOS PLANAS


Gimnazijoje vykdomas „Sveikatiados" projektas


Kalėdinė gerumo akcija 

2Ga klasės Gerasis darbelis


 

Šokis Žemei


 

Kovo 20-oji – Pasaulinė Žemės diena


 

Kalėdinė gerumo akcija

Baigėsi dešimtoji Kalėdinė gerumo akcija, skirta M. IVANAUSKO ZOOLOGIJOS sodui paremti. Surinktas lėšas ir pašarą 1b klasės mokiniai nunešė Mindaugui Ivanauskui, zoologijos sodo šeimininkui.
Dėkoju visiems mūsų gimnazijos mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams, kurie supranta ir geranoriškai palaiko šią idėją.
Ypač dėkoju 1b klasės mokiniams (mokytoja Daiva Žilinskienė), kurie zoologijos sodą parėmė pašaru (padovanojo 1 maišą bulvių, 1 maišą burokų, 1 maišą kopūstų, 1 maišą grūdų). Klasės tėvų komiteto narys Liudas Bumblys visą pašarą dar iki Kalėdų nuvežė ir perdavė sodybos šeimininkui.

Geografijos mokytoja Kleopa Janušauskienė

Gerumo akcija

 

Penktokai iškabino lesyklėles žiemojantiems paukščiams  

Salantiškiai lankėsi Vilniaus universiteto Jungtiniame gyvybės mokslų centre 

Septintokės dalyvavo rajoninėje viktorinoje „Gamtos žinovai"


 

Ekskursija į Švėkšną


Spalio 29 dieną 7b klasės mokiniai su auklėtoja vyko į Švėkšnos miestelį.
Aplankėme Švėkšnos dvarą, parką, bažnyčią, dalyvavome moliūgų šventėje.

7b klasės auklėtoja Kleopa Janušauskienė

 

 

Gimnazistai sodino ąžuoliukus

Salantiškiai susipažino su Panemunių regioniniu parku

Vandens diena 

Darbeliai iš antrinių žaliavų


Gerumo akcija Salantų gimnazijoje


Gamtosauginių mokyklų inicijuota akcija „Klimato kaita"

Lapkričio 9 – 13 dienomis 8, 2G-3G klasių mokiai dalyvavo Gamtosauginių mokyklų inicijuotoje akcijoje „Klimato kaita". Jos metu 8, 2G klasių mokiniai dirbdami grupėmis kūrė „Gyvybės irklus". Norėdami sukurti šį „irklą" mokiniai turėjo prisiminti klimato kaitos priežastis, numatyti veiksmų planą, kuris padėtų spręsti šią problemą. Klimatas šiltėja dėl anglies dioksido kiekio didėjimo atmosferoje, todėl 3G klasės mokiniai atliko skaičiavimus ir nustatė, kokį šių dujų kiekį išskiriame mes , kai iš namų iki mokyklos einame pėsčiomis, važiuojame dviračiu ar autobusu. Nuo mūsų kiekvieno kasdienių veiksmų priklauso, kaip keisis klimatas.
Video apie renginį.

Biologijos mokytoja Rasa Bumblienė

 

 

 
 
 
 
Pamoka prie Imbarės piliakalnio
 
Rugsėjo 22-oji yra rudens lygiadienis - dienos ir nakties ilgumas yra vienodas. Tai reiškia, kad saulės ir šviesos vis mažės. Kaip ir kiekvienas ryškus gamtos pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikoma švente. Šią dieną būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama dievui Žemininkui ir jam aukojama. Ta proga per biologijos ir geografijos pamokas 1Gb ir 3G klasių mokiniai ant Imbarės piliakalnio šlaito iš obuolių ir augalų žiedų sudėjo saulę.

Biologijos mokytoja Rasa Bumblienė


 

 
Gerasis darbelis
 
Gražią sausio 29-osios popietę 5a ir 5b klasių mokiniai kartu su savo klasių vadovėmis Rasa Bumbliene ir Vladislava Budriene Grūšlaukės miške padėjo maisto laukiniams žvėreliams. Gyvūnų migracijos vietose obuolius, kopūstus, morkas, šieną, grūdus mokiniai išdėliojo daugelyje vietų. Grūšlaukės girininkas Ignas Kripas ir girininko pavaduotojas Antanas Paniulaitis mokiniams papasakojo, kokių rūšių žvėrys gyvena šiuose miškuose ir kaip jie žiemoja. Ypač visus sudomino pasakojimas apie stirnas. Pasirodo, žiemos periodu stirnų virškinimo sistema yra prisitaikiusi prie sumedėjusio ir mažai sultingo maisto, todėl jos dažnai apgraužia įvairių medžių žievę ar šakeles.

Pasivaikščiojimas po mišką penktokams suteikė daug džiaugsmo, o praktinis užsiėmimas skatina mylėti ir pažinti aplinką. Tai Gerasis penktokų darbelis.

Biologijos mokytoja Rasa Bumblienė


 Gerieji darbeliai 

 


 
Projektas „Mes rūšiuojam"

Salantų gimnazijoje vykdoma gamtosauginė veikla, kurios vienas iš tikslų - ekologinis mokinių ugdymas.
Grupė Salantų gimnazijos 5-6 klasių mokinių rugsėjo mėn. 19 dieną lankėsi Telšių regiono nepavojingų atliekų tvarkymo sąvartyne Jėrubaičių kaime. Ten mokiniams įspūdį padarė sąvartyno „piliakalnis" , kuris žmonių iš atliekų pradėtas pilti 2001 metais. Kai užkopėme į šį kalną, pamatėme, kaip traktoriai mindžioja ką tik mašinomis atvežtas ir išverstas šiukšles. Šios įmonės darbuotoja Daiva Eirošienė mokiniams papasakojo apie didžiąsias problemas, kurias kelia pernelyg didelis šiuolaikinių žmonių vartojimas. Šiame regione į sąvartyną daugiausia patenka plastiko, kuriam žemėje suirti prireikia labai daug laiko. Naujo sąvartyno įrengimas labai brangiai kainuoja, nes reikia tinkamai pasiruošti, sutvarkyti ne tik šiukšles, bet ir nuo jų nutekėjusį vandenį, kuris patekę į aplinką gali sukelti dideles ekologines problemas.
Nelikime abejingi savo aplinkai, supraskime rūšiavimo naudą ir visada teisingai rūšiuokime buitines atliekas.
 
Biologijos mokytoja Rasa Bumblienė
 
 

 
Paskaita ir viktorina „Pažink Salantų regioninį parką"
 
Spalio 16 dieną 7-8, 2G klasių mokiniai dalyvavo Salantų regioninio parko ekologės Astos Bagočienės organizuotoje paskaitoje ir viktorinoje „Pažink Salantų regioninį parką". Viktorinos tikslas – skatinti jaunimą pažinti ir domėtis savo krašto gamta ir kultūra. Mokiniai, išklausę paskaitą, aktyviai dalyvavo atsakinėdami į viktorinos klausimus. Už teisingus atsakymus ekologė apdovanojo juos Salantų regioninio parko lankstinukais ir paragino aplankyti parko objektus, kuriuose mokiniai dar nėra buvę.


Pamoka gamtoje, skirta Žemės dienai


Šiandieną, balandžio 23 dieną, 7a ir 3G klasių mokiniams vyko netradicinė pamoka gamtoje, skirta Žemės dienos renginių aptarimui. Mokiniai rašė palinkėjimus ir pasižadėjimus Žemei, diskutavo ekologinėmis temomis. Renginio akimirką įamžino nuotraukoje, kurią paskyrė Žemei. Pamoką organizavo biologijos ir geografijos mokytojos.


 Viktorina, skirta Žemės dienai


Balandžio 11 dieną Platelių ir Salantų gimnazijų 7-8 klasių mokiniai dalyvavo Žemės dienai skirtoje viktorinoje. Viktorina vyko gamtoje, prie Platelių ežero. Renginį organizavo Salantų ir Platelių gimnazijų biologijos ir geografijos mokytojos.


 
 

 Žemės diena

Kovo 20-oji – Pasaulinė Žemės diena.

Prisidėdami prie Žemės dienos paminėjimo, šiandieną gimnazijoje iškėlėme Žemės vėliavą. Tegul ji mus kiekvieną skatina pamąstyti, ką aš galiu padaryti, kad jausčiausi tikru Žemės šeimininku?

 


Jaunieji tyrėjai pristatė gamtamokslinius projektus

Gegužės 20 dieną Salantų gimnazijoje vyko regioninė gamtamokslinių tiriamųjų darbų konferencija „Žmogus ir gamtas". Konferencijoje savo darbus pristatė mokiniai iš Mosėdžio, Platelių, Kūlupėnų, Kretingos, Kartenos ir Salantų mokyklų. Konferencijoje dalyvavo Klaipėdos universiteto doc. dr. Rita Jankauskienė, kuri pristatė Klaipėdos universitetą ir vertino jaunųjų tyrėjų darbus. Pranešimą „Paukščių migracijos" skaitė Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, Klaipėdos universiteto Biologijos katedros asistentas Julius Morkūnas. Ekskursiją „Salantų dvaro parkas" organizavo Salantų regioninio parko vyr. specialistas Andrius Kazlauskas.

Konferencijos organizatorės
Rasa Bumblienė ir Vladislava Budrienė


Inkilai paukščiams

Kovo mėnuo pats metas gaminti inkilus, kad pavasarį sugrįžę sparnuočiai rastų daug naujų namelių.
Salantų regioninio parko direkcija gimnazijos mokiniams paskelbė inkilų gaminimo konkursą „Koks namelis, toks paukštelis". Mokiniai kartu su technologijų mokytojais ir savo namiškiais kalė paukščiams inkilus, kuriuos iškabino gimnazijos teritorijoje ir Salantų apylinkėse.
 
 
 

Paskaita mokiniams apie Baltuosius gandrus

Kovo 24 dieną Salantų regioninio parko ekologė Jurga Tertelienė 5-7 klasių mokiniams papasakojo apie Baltuosius gandrus: jų paplitimą parko teritorijoje, mitybos racioną, apskaitos metodus ir kt. Ekologė ragino mokinius stebėti gandrus savo aplinkoje.
 
 
 

Žemės diena
 
Kovo 20-oji – Pasaulinė Žemės diena. Prisidėdami prie Žemės dienos paminėjimo, šiandieną gimnazijoje iškėlėme Žemės vėliavą. Tegul ji mus kiekvieną skatina pamąstyti, ką aš galiu padaryti, kad jausčiausi tikru Žemės šeimininku?


Mokiniai lankėsi nepavojingų atliekų tvarkymo sąvartyne
 
Grupė 7-8, 1G-2G klasių mokinių lapkričio 19 dieną lankėsi Telšių regiono nepavojingų atliekų tvarkymo sąvartyne Jėrubaičių kaime. Šios įmonės darbuotoja Daiva Eirošienė mokiniams papasakojo apie didžiąsias problemas, kurias kelia pernelyg didelis šiuolaikinių žmonių vartojimas. Šiame regione į sąvartyną daugiausia patenka plastiko, kuriam žemėje suirti prireikia labai daug laiko. Sąvartyno „piliakalnis" pradėtas pilti 2001 metais. Užkopus Į šį kalną prieš akis iškyla ilgam įsimenantis vaizdas: didžiulis atliekų kalnas. Galimas šio kalno aukštis - 24 metrai. Manoma, kad dėl žmonių sąmoningo atliekų nerūšiavimo, jis bus pasiektas jau po kelių metų. Naujo sąvartyno įrengimas labai brangiai kainuoja, nes reikia tinkamai pasiruošti sutvarkyti ne tik šiukšles, bet ir nuo jų nutekėjusį vandenį, kuriame yra visų Mendelejevo lentelės elementų, kurie patekę į aplinką sukelia dideles ekologines problemas. Jėrubaičių sąvartyne nuo atliekų kalno nutekėjęs vanduo vamzdžiais suteka į rezervuarą, o iš jo į valymo įrenginius, kur yra išvalomas 80 procentų. Įstaigos darbuotoja viliasi, jog žmonės supras rūšiavimo naudą ir pradės teisingai rūšiuoti buitines atliekas.

Rasa Bumblienė

 


Protų mūšis „AIDS: geriau žinoti“
 
Šiemet mūsų gimnazijos mokiniai jau antrą kartą prisijungė prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro organizuotos iniciatyvos Pasaulinei AIDS dienai paminėti ir lapkričio 29 d. mokykloje surengė protų mūšį „AIDS: geriau žinoti". Protų mūšyje dalyvavo 1G - 4G klasių šešios komandos.

Protų mūšio pradžioje kiekviena komanda paskelbė savo pavadinimą ir trumpai prisistatė. Dalyviams pakaitomis su informacija apie AIDS pateiktyse buvo rodoma 16 užduočių. Nors kova vyko apylygiai, tačiau nedideliu skirtumu išsiveržė į priekį ir protų mūšį laimėjo 2Ga klasės komanda „Atkaklieji". Renginio pabaigoje saldainiais ir knygų skirtukais buvo apdovanoti visi dalyvavę protų mūšyje.

Renginį organizavo 2Gb klasės mokinės Greta Zajančauskaitė ir Iveta Šapalaitė, bei mokytojos Dalija Sabutytė ir Rasa Bumblienė.
Proto mūšio užduotys buvo labai įdomios, reikalavo ir loginio mąstymo, o žinios apie ŽIV ir AIDS – išsamios ir naudingos. Taip pat šią dieną gimnazijos bendruomenė segėjo Europos klubo mokinių pagamintus raudonus kaspinus – AIDS simbolius.

Biologijos mokytoja Rasa Bumblienė

 
 

Piešinių konkursas „Mažiau šiukšlių"
 
Lapkričio mėnesį 2-4, 5-6 klasių mokiniams buvo paskelbtas piešinių konkursas „Mažiau šiukšlių". Jame aktyviai dalyvavo šių klasių mokiniai. Geriausi piešiniai, kuriuos išrinko trečiokai, bus eksponuojami priestato antrame aukšte.
 
 
 
 

Klasės valandėlė pradinukams
 
Lapkričio 25 dieną per klasės valandėlę Gamtosauginio komiteto mokiniai kartu su pradinių klasių mokiniais diskutavo ir kartu aiškinosi, kas yra aplinka, kas ją ir kodėl teršia. Pradinukai buvo aktyvūs diskutuodami ir atsakinėdami į vyresnių klasių mokinių sugalvotus klausimus. Klasės valandėlės pabaigoje už teisingus atsakymus aktyviausieji pradinukai gimnazistų buvo apdovanoti ekologiniais lankstinukais.
 
 
 

Gimnazistai dalyvavo akcijoje „Nebūk sintetinis"
 
2013 m. lapkričio 11 d. Salantų gimnazijoje vyko projekto „Jaunimo informavimas apie chemikalų naudojimo buityje poveikį aplinkai ir galimas alternatyvas" akcija „Nebūk sintetinis". Akcijos metu gimnazistai sužinojo apie tai, kodėl buityje naudojama chemija daro neigiamą poveikį gamtai ir visuomenei, kodėl net ir reklamuojamos ekologiškos buitinės valymo priemonės gali būti visai ne ekologiškos, kodėl natūralios priemonės yra ne tik pigesnės, bet ir „draugiškesnės" aplinkai, dalyvavo konkursuose, atliko praktines užduotis. Akciją surengė UA B „Ekspozona".

Akcijos koordinatorė Vilma Gedvilienė

  
 

XIV- oji Aplinkotyros konferencija Plungėje
 
Spalio 25 d. Plungės viešojoje bibliotekoje vyko „Saulės" gimnazijos organizuota XIV-oji Aplinkotyros konferencija. Joje dalyvavo ir savo projektus bei tiriamuosius darbus pristatė Kretingos Jurgio Pabrėžos, Salantų gimnazijos, Skuodo P. Žadeikio gimnazijos, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro, Plungės Nausodžio pagrindinės ir „Saulės" gimnazijos mokiniai. Salantų gimnazijos 2Gb klasės mokinės Gabrielė Būtaitė ir Ieva Vyšniauskaitė pristatė projektinį darbą „Mažiau šiukšlių". 7b klasės mokinė Giedrė Bertašiūtė vykdė tiriamąjį darbą „Ar sveikai maitinasi mano draugai?" ir šio tyrimo išvadas pateikė konferencijos dalyviams. Projektinę tiriamąją veiklą mokiniams ruošti padėjo mokytojos Rasa Bumblienė ir Vladislava Budrienė.

 

Projekto „Mažiau šiukšlių" apdovanojimas

Birželio 4 d. Salantų gimnazijai už išskirtinį indėlį įgyvendinant projektą „Mažiau šiukšlių" buvo įteiktas Gamtosauginės mokyklos/Wrigley Company Foundation sertifikatas. Apdovanojimą įteikė Nacionalinis koordinatorius Renaldas Rimavičius.

 


 

Inkilai sparnuočiams

Inkilai paukščiams jau seniai tapo kiekvieno pavasario būtinybe. Salantų gimnazijos mokiniai šį pavasarį kas per technologijų pamokas, kas namuose kalė inkilus paukščiams.
Antrokai gimnazistai, kartu su technologijų mokytoju Rimantu Jonušu, ne tik iškėlė mokinių pagamintus inkilus Atgimimo ąžuolyne, bet ir suremontavo senus.
Sakoma, kad geras inkilas yra tas, kuriame paukščiai išperi ir užaugina sveikus jauniklius.
Apie 20 paukščių rūšių gyvena mūsų krašte, kurie peri inkiluose.

     

 


Kovo 20, kartu su pavasario lygiadieniu, pasaulyje švenčiama Žemės diena.
Pirmą kartą ji paminėta 1970 metais - po to, kai Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO konferencijoje buvo paraginta kasmet priminti žmonėms apie bendrą jų atsakomybę už aplinką.
Kovo 20 ir 21 dienos Šiaurės pusrutulyje yra pavasario lygiadienis, pietiniame pusrutulyje - rudens lygiadienis, kai dienos ir nakties trukmė tampa vienodos. Todėl ši data parinkta kaip pusiausvyros ir atsinaujinimo ženklas, galintis paraginti pamiršti tarpusavio skirtumus ir pripažinti bendrą tikslą - saugoti Žemės gamtą ir kitus išteklius.
Lietuvoje Žemės diena švenčiama nuo 1992 metų. Iš viso šią šventę oficialiai mini daugiau kaip 170 valstybių.
Prisidėdami prie Žemės dienos paminėjimo, gimnazijoje iškėlėme Žemės vėliavą. Tegul ji mus kiekvieną skatina pamąstyti, ką aš galiu padaryti, kad jausčiausi tikru Žemės šeimininku? Galiu sukalti ir iškelti inkilą paukščiui, pasodinti medelį, susirinkti savo šiukšles, taupyti vandenį ir elektros energiją.
Saugokime Žemę, kurioje gyvename!

 


 Balandžio 17 dieną gimnazijoje vyko viktorina „ Pažink Salantų regioninį parką " , skirta Žemės dienai paminėti.
Viktorinoje dalyvavo gimnazijos 6 – 8 klasių mokiniai. Nugalėtojais tapo 7a klasės komanda. Ji dalyvaus antrame, regioniniame, etape.

Renginį organizavo chemijos mokytoja Kristina Vaicekauskienė, biologijos mokytoja Rasa Bumblienė ir Salantų regioninio parko vyr. specialistė Asta Bagočienė.

 


 
Žingsneliai, kurie padės gerinti šiukšlių tvarkymą

Gimnazijos bendruomenei buvo pristatyti spalvoti konteineriukai šiukšlėms ir stendas, kaip teisingai rūšiuoti atliekas. 1Gb klasės mokinės praktiškai susirinkusiems paaiškino, kokios atliekos metamos į geltonus, žalius ir mėlynus konteinerius.

Filmukas


PROJEKTAS „MAŽIAU ŠIUKŠLIŲ"

5-8, 1G-2G klasių mokiniai iš antrinių žaliavų kūrė menines vizualines priemones aplinkai papuošti.

 

Paminėjome Tarptautinę kovos su AIDS dieną

Salantų gimnazijoje lapkričio 30 – ąją  dieną vyko renginiai, skirti pasaulinei kovos su AIDS dienai paminėti. Šių metų pasaulinės kovos prieš AIDS dienos šūkis: „Siekime nulio: nulis naujų ŽIV atvejų, nulis diskriminacijos, nulis mirčių, susijusių su AIDS!“.
Nuo 1981 metų, kada buvo užregistruotas pirmasis šios ligos atvejis, vis dar nėra vaistų, galinčių ją išgydyti. Sergančiųjų AIDS Lietuvoje vis daugėja, tad verta susirūpinti brangiausiu žmogaus turtu – gyvybe.  Mūsų gimnazijos mokiniai bei mokytojai taip pat neliko nuošalyje ir prisidėjo prie šios dienos įprasminimo. Renginius padėjo ruošti ir vesti mokytojos Dalija Sabutytė ir Rasa Bumblienė. Pirmos pamokos pradžioje prie mokyklos laiptų gimnazistai iš degančių žvakučių suformavo kaspiną. Visą dieną gimnazijos mokiniai ir mokytojai segėjo mokinių rankomis padarytus raudonus kaspinus – tarptautinį prevencijos ir solidarumo su sergančiais šia liga, simbolį. Per šeštą pamoką 1G-3G klasių mokiniai aktų salėje skaitė pranešimą „Drauge mes rasime sprendimus“, kūrybiškai pristatė pasaulinės prieš AIDS dienos šūkius, atliko testą „Pasaulinė AIDS diena. Ką atsimeni?“, tradiciškai prisiminė Motinos Teresės žodžius apie gyvenimą ir jo prasmę.


Projektas „Mažiau šiukšlių“

 

5 – 7 klasių mokiniai vykdo Wrigley bendrovės ir Gamtosauginių mokyklų kampanijos projektą „Mažiau šiukšlių“. Projekto veiklos: suteikus teorinių ir praktinių žinių, mokiniai rūšiuos buitines atliekas, kurs menines vizualines priemones, dalyvaus aplinkos tvarkymo talkose.


Reklama mokanti teisingai rūšiuoti atliekas

Gamtosauginė veikla skatina mokinius prisijungti prie aplinkosaugos idėjų propagavimo.
7 - 1G klasių mokiniai sukūrė reklamas, skatinančias teisingai rūšiuoti atliekas.

 http://www.youtube.com/watch?v=nUdjf2XsE7w&list=HL1353584698&feature=mh_lolz 

http://www.youtube.com/watch?v=kvVfGxA7wSs&feature=youtu.be 


Paminėjome tarptautinę Gamtosaugos dieną
 
Lapkričio 7 diena paskelbta tarptautine Gamtosaugos diena. Šią dieną pirmokai ir antrokai gimnazistai biologijos pamoką paskyrė Salantų miesto parko bioįvairovės pažinimui: tyrinėjo medžių, kerpių rūšinę sudėtį, atliko kūrybines užduotis.

 Rudeninės paukščių palydos

Rudeninės paukščių palydos – tai gamtoje vykstantis renginys, kurio metu gamtos mylėtojai kviečiami išlydėti į žiemojimo vietas išskrendančius sparnuočius. Grupė 7-1G kl. mokinių spalio 6 dieną stebėjo, skaičiavo migruojančius paukščius Salantų miesto parke ir registravo specialiose Lietuvos ornitologų draugijos parengtose anketose. Jaunieji gamtos mylėtojai išmoko atpažinti juodąjį strazdą, paprastąjį nykštuką, bukutį, žaliūkę, kėkštą ir kt.

 


Konkursas „Sveikuoliai – šaunuoliai“

2012-10-01 gimnazijoje įvyko konkurso „Sveikuoliai – šaunuoliai“ pirmasis etapas.  Šešios klasės: 7a, 7b, 8a, 8b, 2Ga, 3Gb, dalyvavo vaisių ir daržovių mitinge ir visus ragino valgyti kuo daugiau vaisių ir daržovių, aiškino jų naudą žmogui.

 


Rugsėjo 21 d. 7a ir 1Gb klasių mokiniai dalyvavo medelio sodinimo akcijoje „Už taiką ir gyvenimo tęstinumą“. Jie  prie gimnazijos pasodino sidabrinę eglutę. Šią tarptautinę akciją inicijuoja virtualios gamtosauginės programos koordinatorius Mika Vanhanen iš Suomijos. Jo organizuojama ENO programa (virtuali gamtosauginė programa) pradėta įgyvendinti 2000 metais.

Akcijos metu medžiai yra sodinami kiekvienoje pasaulio šalyje per patį vidurdienį. Sodinimas vyksta saulės slinkties keliu. Pirmieji medžiai buvo pasodinti Okeanijoje, vėliau – Azijoje, Europoje, Afrikoje, o paskutiniai – Amerikoje. Saulei nusileidus, ši akcija apjuosė visą Žemės rutulį.

Baigę darbus visi akcijos dalyviai nusifotografavo pasiųsdami linkėjimus visiems pasaulio bendraminčiams. Su akcijos dalyvių linkėjimais ir vaizdais iš viso pasaulio vėliau bus galima susipažinti http://www.enotreeday.net puslapyje.