Joomla TemplatesWeb HostingFree Joomla Templates
Pradinis Darbuotojai

GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2016-2017 m.m.

 

 

Mokytojo vardas, pavardė

Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai, turimos pareigos

Kontaktai

Vilma Budrienė

Aukštasis

Muzikos vyresnioji mokytoja

Muzika

+370 445 58 145

Valentina Budrienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja metodininkė

Muzika

1Ga kl. auklėtoja

Technologijų, menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros  metodinės grupės pirmininkė

+370 445 58 145

Vladislava Budrienė

Aukštasis

Technologijų mokytoja metodininkė

Technologijos

5b kl. auklėtoja

+370 445 58 145

 

Jonas Budrys

Aukštasis

Fizikos vyresnysis  mokytojas

Fizika

+370 445 58 145

Vidmantas Budrys

Aukštasis

Pradinių klasių mokytojas metodininkas

Pradinis ugdymas

3 kl. auklėtojas

Mokytojų profesinės sąjungos pirmininkas

+370 445 58 145

Rasa Bumblienė

Aukštasis

Biologijos mokytoja metodininkė

Biologija

Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

7a kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Jurgita Galdikaitė

Aukštasis

Religijos mokslų magistrė

Istorijos vyresnioji mokytoja

Tikybos mokytoja

Istorija, tikyba

1Gb kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Kleopa Janušauskienė

Aukštasis

Geografijos mokytoja metodininkė

Geografija

7b kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Irena Jasienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalba

+370 445 58 145

Romualdas Jonauskas

Aukštasis

Pradinių klasių mokytojas metodininkas

Pradinis ugdymas

1a kl. auklėtojas;

+370 445 58 145

Rimantas Jonušas

Aukštasis

Technologijų, dailės vyresnysis mokytojas

Technologijos

Dailė

+370 445 58 145

Aušra Kundrotienė

Aukštasis

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja

Kūno kultūra

6a kl. auklėtoja;

+370 445 58 145

Nadežda Kvedarienė

Aukštasis

Tikybos vyresnioji mokytoja

Tikyba

3Ga kl. auklėtoja;

+370 445 58 145

Marytė Kvederaitė

Aukštasis

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė

+370 445 58 145

Rima Liekytė

Aukštasis

Istorijos vyr. mokytoja

Istorija;

2Gb klasės auklėtoja

+370 445 58 145

Dovilė Raudytė

Aukštasis

Logopedė

Logopediniai užsiėmimai

-

Algis Mažionis

Aukštasis

Vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius

Automobilistų būrelis

+370 445 58 145

Danguolė Paulikienė

Aukštasis

Vyresnioji socialinė pedagogė

Vyr. socialinė pedagogė;

+370 445 58 145

Virgina Pociuvienė

Aukštasis

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Žmogaus sauga

Rusų kalba;

4Ga kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Jolanta Rapalienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Lietuvių kalba;

8a kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Ramunė Ruginienė

Aukštasis

Socialinė vyr. pedagogė

Šaškių – šachmatų būrelis

+370 445 58 145

Dalija Sabutytė

Aukštasis

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba

Ekonomika

3Gb kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Aina Stonkuvienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

4Gb kl. auklėtoja

lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

Mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė

+370 445 58 145

Justinas Šilgalis

Aukštasis

Informacinių technologijų, matematikos mokytojas

Informacinės technologijos

Matematika

+370 445 58 145

 

Aldona Bieliauskienė

Aukštasis

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė

-

Zita Šverienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

2 kl. mokytoja

+370 445 58 145

Rūta Zorgevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

4a kl. mokytoja

+370 445 58 145

Adelė Žeimytė

Aukštasis

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių kalba

+370 445 58 145

Daiva Žilinskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

1b kl. mokytoja

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

+370 445 58 145

Donata Lubytė

Aukštasis

Šokio bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Šokis

-

Arūnas Skara

Aukštasis

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Kūno kultūra

+370 445 58 145

Jūratė Žiobienė

Aukštasia

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja 

Pradinis ugdymas

3b kl. mokytoja

+370 445 58 145

Diana Alšauskienė

Aukštasis

vyresnioji specialioji pedagogė 

 

Spec. pedagogo užsiėmimai

+370 445 58 145

Aida Leilionienė

 

Aukštasis

matematikos mokytoja

Matematika

+370 445 58 145

Milda Puškorienė

Aukštasis; anglų filologija ir kita užsienio kalba

anglų kalbos mokytoja

Anglų kalba

5b kl. auklėtoja

+370 445 58 145

Anželika Andrijauskienė

Aukštasis

Anglų, vokiečių k. mokytoja

Anglų kalba

6b klasės auklėtoja

+370 445 58 145

Brigita Snarkevičienė

Aukštasis

Chemijos mokytoja

Chemijos magistro laipsnis

Chemija

-

 Vilma Šetkienė

Aukštasis

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

2G a kl. auklėtoja

-

 

Giedrė Čiunkaitė

Aukštasis

Psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Psichologo asistentė

-

 

Paskutinį kartą atnaujinta (Pirmadienis, 12 Rugsėjis 2016 11:05)