Joomla TemplatesWeb HostingFree Joomla Templates
Pradinis Vadovų darbotvarkės

Vadovų darbotvarkės

2016 metų balandžio mėnesio Salantų gimnazijos vadovų darbotvarkė 

Direktorius Vaidutis Butkus

Vieši renginiai

Data

Dalyvauja pasitarime Salantų regioniniame parke dėl akcijos „Darom“ vykdymo

2016-04-04

15.00 val.

Dalyvauja Gimnazijos tarybos posėdyje

2016-04-06

14.00 val.

Dalyvauja konferencijoje Geros mokyklos link M. Daujoto pagrindinėje mokykloje

2016-04-12

10.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lina Vaitkuvienė

Dalyvauja konferencijoje Darbėnų gimnazijoje „Individuali mokinio pažanga – ugdymo(si) prioritetas

2016-04-14

9.00 val.

Dalyvauja atviroje integruotoje pamokoje „Tautosakos ir muzikos ryšys“ (Salantų gimnazijoje)

2016-04-20

12.00 val.

Dalyvauja rajono lietuvių kalbos mokytojų susirinkime „Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų atnaujinimas. Probleminio mokymo galimybės“

2016-04-26

14 val.

Dalyvauja rajono mokyklų direktorių pavaduotojų pasitarime dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo mokykloje

2016-04-27

14.30 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilma Gedvilienė

Dalyvauja pasitarime „Kretingos rajono mokyklų 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimas taikant diagnostinius ir standartizuotus testus 2016 m. “

2016-04-05

14.00 val.

Dalyvauja Gimnazijos tarybos posėdyje

2016-04-06

14.00 val.

Dalyvauja jaunimo sambūryje „Tėvynės laisvės keliu“ Vydmantų gimnazijoje

2016-04-08

10.00 val.

Dalyvauja edukacinėje išvykoje –seminare ,,Atviras darbas su jaunimu - nuo sąlygų iki metodikos"

2016-04-19

10.00 val.

Dalyvauja skautų pavasario šventėje Ukmergėje

2016-04-23

8.00 val.

Paskutinį kartą atnaujinta (Pirmadienis, 04 Balandis 2016 11:30)