Gegužės 22-oji biologinės įvairovės diena. Tai dienai paminėti gegužės- birželio mėnesiais per biologijos ir geografijos pamokas mokiniai vykdė įvairias veiklas. Šeštų ir septintų klasių mokiniai tyrinėjo Salantų parko tvenkinių pakrančių biologinę įvairovę ir kūrė tvenkinių atsiradimo ir jų vardo kilmę, šeštų klasių mokiniai tyrinėjo Salanto upės slėnio biologinę įvairovę. Penktų klasių mokiniai susipažino su vabalų biologine įvairove ir kiekvienas mokinys sukūrė įsivaizduojamo vabalo raštą. Aštuntų klasių mokiniai gilinosi į įvairias ekologines temas ir parengė savo klasėms pranešimą.

Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti_7Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti_6Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti_5Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti_4Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti_3Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti_2Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti_1

Mokytoja Kleopa Janušauskienė